02 Grupa Kapitałowa ENEA

Władze Grupy

Zarząd ENEA S.A.

Członkowie Zarządu ENEA S.A.

Paweł Szczeszek Prezes Zarządu
Jarosław Ołowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza ENEA S.A.

 • Izabela Felczak-Poturnicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
 • Roman Stryjski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej[1],
 • Michał Dominik Jaciubek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Mariusz Fistek – Członek Rady Nadzorczej,
 • Paweł Koroblowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Ireneusz Kulka – Członek Rady Nadzorczej,
 • Maciej Mazur – Członek Rady Nadzorczej,
 • Piotr Mirkowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Mariusz Pliszka – Członek Rady Nadzorczej,

[1] Na dzień 31 grudnia 2019 r. Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ENEA S.A. był Bartosz Nieścior, a Roman Stryjski był Członkiem Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A. po 4 czerwca 2020 r.

 • W dniu 4 czerwca 2020 r. Mirosław Kowalik złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ENEA S.A., którą pełnił m.in. przez cały 2019 r., oraz z członkostwa w Zarządzie tej spółki z dniem 5 czerwca br. Tego samego dnia Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w sprawie delegowania z dniem 6 czerwca br. jej członka, Pawła Szczeszka, do wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A. do czasu powołania nowego Prezesa, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące licząc od dnia delegowania.

 • W dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pawła Szczeszka na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r. Z chwilą powołania na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. wygasł mandat Pawła Szczeszka jako Członka Rady Nadzorczej tej spółki.

 • W dniu 22 lipca 2020 r. Zbigniew Piętka złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych z upływem 24 lipca 2020 r. Funkcję tę pełnił m.in. przez cały 2019 r.

 • W dniu 23 lipca 2020 r. Piotr Adamczak złożył oświadczenie, że z upływem dnia 10 sierpnia 2020 r. rezygnuje z pełnienia funkcji Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych oraz z członkostwa w Zarządzie ENEA S.A. Funkcje tę pełnił przez m.in. cały 2019 rok.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.