05 Praca w Grupie ENEA

Komunikacja i współdecydowanie

Dążymy do zapewnienia wszystkim Pracownikom dostępu do pełnych i aktualnych informacji na temat podejmowanych działań oraz istotnych wydarzeń mających miejsce w ich spółkach, całej Grupie oraz jej otoczeniu. Uważnie słuchamy ich opinii, co pozwala nam udoskonalać środowisko pracy. Decyzje strategiczne podejmujemy w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

Kanały komunikacji z Pracownikami

Sprawny przepływ informacji do naszego personelu zapewniają w szczególności: intranet korporacyjny oraz intranety spółek, Strefa Pracownika w intranecie Grupy ENEA, newslettery „ENEA News” i „ENEA Flash”, mailingi, tablice ogłoszeń, ulotki, plakaty, radiowęzły oraz gazetki zakładowe („Echo Elektrowni” w Elektrowni Połaniec, „Bogdanka”, „Paczka informacyjna pracowników MEC Piła”, „Info Express” w ENEA Operator).

Zachęcamy Pracowników do zgłaszania pytań dotyczących spraw pracowniczych, uwag, zastrzeżeń i pomysłów. Służą temu m.in.:

  • skrzynki mailowe HRnapiszdonas@enea.pl i inicjatywy@enea.pl (Pomysłodajnia),
  • platforma Mam Pomysł, dostępna z poziomu intranetu Grupy,
  • spotkania i wideokonferencje,
  • okresowe rozmowy z przełożonymi,
  • badania opinii na temat działalności poszczególnych jednostek,
  • badania satysfakcji Pracowników.

Badania satysfakcji przed 2018 r. odbywały się nieregularnie i w każdej spółce osobno. Pierwsze badanie, które objęło większość spółek Grupy jednocześnie, odbyło się w 2018 r. i zawierało elementy oceny bezpośrednich przełożonych. Będzie ono powtarzane co 2-3 lata, a czas pomiędzy badaniami – poświęcany na wdrażanie działań doskonalących.

W 2019 r. anonimowe badania opinii Pracowników (m.in. na temat warunków i organizacji pracy oraz współpracy z przełożonymi) przeprowadzono w MEC Piła. Ponieważ komunikacja okazała się jednym ze słabiej ocenionych obszarów, firma stworzyła nowy kanał informowania załogi o istotnych wydarzeniach („Paczka informacyjna Pracowników MEC Piła”).

Dialog społeczny

Zarządy spółek Grupy ENEA prowadzą stały dialog ze związkami zawodowymi. W 2019 r. została podpisana umowa społeczna, która w szczególności określa zasady stabilizacji zatrudnienia. Ponadto, corocznie odbywają się negocjacje z zarządami poszczególnych spółek w zakresie wzrostu wynagrodzeń. Strona społeczna aktywnie współpracuje z pracodawcami także przy wprowadzaniu zmian w zakresie wewnętrznych źródeł prawa pracy.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” funkcjonuje Komisja ds. Zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, za pośrednictwem której realizowany jest proces ciągłych negocjacji pracodawcy ze związkami zawodowymi. W pozostałych spółkach w przypadku potrzeby zmian w ZUZP powoływane są zespoły zadaniowe.

Pracownicy Grupy ENEA mają wpływ na jej funkcjonowanie oraz na funkcjonowanie zatrudniających ich spółek także poprzez wybieranie swoich przedstawicieli do rad nadzorczych (większość spółek Grupy[1]) oraz możliwość wyboru przedstawicieli Pracowników do rad Pracowników (obecnie w ENEA Elektrownia Połaniec). W 2019 r. przeprowadzono wybory przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej ENEA S.A. Do głosowania uprawnieni byli wszyscy Pracownicy Grupy ENEA.

[1] W ENEA S.A. i ENEA Wytwarzanie uprawnienie to wynika wprost z ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach Pracowników.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.