01 List Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Przekazuję Państwu raport zrównoważonego rozwoju Grupy ENEA za 2019 r. Opracowanie tej publikacji przypadło na szczególny okres, w którym cały świat mierzy się z epidemią.

W ENEA dołożyliśmy wszelkich starań, by jak najszybciej dostosować się do nowej, trudnej rzeczywistości. Jako organizacja odpowiedzialna społecznie, aktywnie wspieramy rządowe i obywatelskie działania zmierzające do ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednocześnie gwarantując milionom Polaków nieprzerwane dostawy energii elektrycznej. Chronimy naszych Pracowników oraz Klientów organizując pracę i obsługę z zachowaniem specjalnych zasad bezpieczeństwa. Nasze spółki oraz Fundacja ENEA przekazały szpitalom, służbom ratowniczym i sanitarnym pomoc finansową i rzeczową o wartości ponad 4,2 mln zł.

Z powodu epidemii ten rok będzie wymagający dla wielu gałęzi gospodarki. Poprzedni rok, omawiany w niniejszym raporcie, przyniósł wiele ważnych zmian dla podmiotów sektora elektroenergetycznego. Dla nas był to przede wszystkim czas aktualizacji strategii rozwoju, wyznaczającej cele do 2030 r. z perspektywą do 2035 r. W tym okresie będziemy się koncentrować na transformacji aktywów wytwórczych w kierunku technologii odnawialnych i niskoemisyjnych oraz na inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania cyfrowe.

Niezmiennym elementem naszego podejścia do biznesu będzie działanie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Realizacja wyznaczonych celów wzmocni naszą pozycję rynkową we wszystkich obszarach działalności, zapewniając systematyczny wzrost wartości Grupy.

Zrównoważony rozwój

W 2019 r. wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe. Grupa ENEA wygenerowała 3,4 mld zł EBITDA, co oznacza wzrost o ponad 45% w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie wzmacnialiśmy naszą aktywność wspierając osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Realizowaliśmy działania na rzecz dobrej jakości edukacji, równości płci, czystej i dostępnej energii, wzrostu gospodarczego i godnej pracy oraz zrównoważonego rozwoju miast i społeczności.

Dbałość o środowisko

Odpowiedzialnie zaplanowana transformacja naszych aktywów wytwórczych zwiększa sprawność wytwarzania energii oraz udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W 2019 r. wzrost ten wyniósł 12,5% w stosunku do 2018 r., a do 2030 r. zamierzamy zwiększyć udział OZE w całkowitej produkcji energii ponad czterokrotnie. Jednocześnie obniżamy poziom jednostkowej emisji CO2. Do 2035 r. ograniczymy ją aż o 56%.

Podejmujemy kolejne inwestycje wspierające osiąganie krajowych i europejskich celów klimatycznych oraz dostosowujące nasze zakłady do rygorystycznych unijnych standardów środowiskowych. Stale modernizujemy również infrastrukturę elektroenergetyczną, czego efektem jest zwiększanie potencjału naszej sieci w zakresie odbioru energii z rozproszonych źródeł odnawialnych.

Odpowiedzialność za Pracowników i Klientów, dbałość o otoczenie

Działamy w sposób odpowiedzialny, transparentny i etyczny. Realizujemy Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom. Prowadzimy stały dialog ze stroną społeczną, który buduje w naszych zespołach poczucie pewności zatrudnienia oraz realnego wpływu na miejsce pracy. Stale inwestujemy w programy rozwojowe dla naszych Pracowników, jak również w praktyczne kształcenie przyszłych kadr we współpracy ze szkołami branżowymi i technicznymi oraz uczelniami wyższymi.

Nieustannie poprawiamy jakość świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku satysfakcji naszych Klientów – w 2019 r. wyniósł on 81%. Dużą wagę przykładamy do budowania świadomości konsumentów, stąd nasze zaangażowanie w akcje edukacyjne.

Wszystkie podejmowane przez nas aktywności uwzględniają potrzeby społeczności, wśród których i na rzecz których pracujemy. Nie tylko odpowiedzialnie prowadzimy działalność biznesową, ale także w partnerstwie z interesariuszami realizujemy liczne projekty społeczne, wspierające m.in. edukację, sport, profilaktykę zdrowotną oraz seniorów.

Zapraszam do lektury niniejszego raportu, w którym ujęliśmy pozafinansowe aspekty funkcjonowania Grupy ENEA. Osiągnięte rezultaty są dla nas jednocześnie zobowiązaniem do dalszych ambitnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Z wyrazami szacunku

Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu ENEA S.A

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.