05 Praca w Grupie ENEA

Motywowanie i wspieranie

Rekrutujemy wysoko wykwalifikowanych Pracowników, a następnie staramy się zwiększać ich motywację do kontynuowania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego.

Służy temu m.in. bogata oferta świadczeń, wśród których najczęściej spotykane to m.in.:

 • prawo do premii rocznej,
 • dodatek stażowy,
 • nagroda i dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,
 • nagroda jubileuszowa,
 • dopłata do energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwie domowym,
 • opieka medyczna, z możliwością jej rozszerzenia na członków rodziny na preferencyjnych warunkach,
 • prawo do ubezpieczenia grupowego,
 • korzystne odprawy emerytalno-rentowe,
 • prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym,
 • pożyczki i bezzwrotne lub zwrotne zapomogi z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • finansowanie pobytów w sanatorium,
 • finansowanie udziału w szkoleniach, zdobywania uprawnień i certyfikatów oraz dofinansowanie do studiów,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • dofinansowanie do pobytu w żłobku/przedszkolu oraz do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dopłaty do kosztów aktywności sportowej,
 • bilety/karnety do kina, teatru, muzeum i na wydarzenia sportowe,
 • nisko oprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe.

Uprawnienia osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub zatrudnionych na czas określony są identyczne jak pozostałych Pracowników etatowych. Jednocześnie prawo do niektórych benefitów zależy od stażu pracy lub przysługuje do określonej wysokości dochodów. Wybrane świadczenia otrzymują także Pracownicy emerytowani.

Nasza kadra ma możliwość korzystania z ruchomego czasu pracy, angażowania się w zaproponowane przez siebie działania na rzecz lokalnych społeczności (np. w ramach programu grantowego Potęga poMocy) oraz zgłaszania propozycji usprawnień w codziennej pracy (program Pomysłodajnia), z których najlepsze są realizowane. Dzieciom Pracowników oferujemy uczestnictwo w zajęciach sportowych i teatralnych oraz konkursach.

Ważnym elementem naszej kultury organizacyjnej są spotkania integracyjne, a także wydarzenia okolicznościowe (m.in. spotkania świąteczne, pożegnania Pracowników odchodzących na emeryturę, obchody rocznic ważnych dla poszczególnych spółek. Są one okazją do lepszego poznania się całej kadry poza miejscem pracy.

Działania na rzecz motywowania i wspierania Pracowników w 2019 r.

W 2019 r. ENEA Ciepło zainaugurowała program szkoleniowy dla kadry menadżerskiej oraz osób kierujących Pracownikami, poświęcony m.in. motywowaniu i wspieraniu Pracowników. Ponadto, motywująca komunikacja była jednym z tematów szkoleń dla kadry menadżerskiej w ENEA Serwis oraz ENEA Centrum. Z kolei w ENEA S.A. zainicjowano Forum Inspiracji Liderów, w ramach którego wymieniali oni doświadczenia m.in. z obszaru budowania zespołów opartych o wzajemne zaufanie i szacunek.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.