05 Praca w Grupie ENEA

Zasady pracy

Zagadnienia pracownicze w naszej organizacji reguluje Kodeks pracy, regulaminy pracy poszczególnych spółek, a także Kodeks Etyki Grupy ENEA, Zasady adaptacji w Grupie ENEA oraz szczegółowe polityki i procedury. Dokumenty te określają standardy w zakresie przestrzegania prawa czy pożądane zachowania Pracowników, ale także zasady zgłaszania i rozpatrywania zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Ponadto, w poszczególnych spółkach obowiązują polityki i procedury dostosowane do ich specyfiki. Określają one m.in. proces rekrutacji, zasady premiowania, ewidencjonowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie podróży służbowych czy zasady realizacji rozstań z Pracownikami. Przyjęte regulacje wewnętrzne zapewniają zgodność funkcjonowania spółek z przepisami Kodeksu pracy oraz pozostałymi przepisami odnoszącymi się do praw i obowiązków pracowniczych. W większości spółek Grupy obowiązują również, wynegocjowane ze związkami zawodowymi, zakładowe układy zbiorowe pracy.

Dodatkowo, każdego roku kierownicy jednostek organizacyjnych, w konsultacji z Pracownikami, przygotowują zestawienia określające zapotrzebowanie na szkolenia rozwijające kompetencje kadry.

Regulacje wewnętrzne z zakresu zagadnień pracowniczych obowiązujące w wybranych spółkach Grupy ENEA
ENEA S.A.
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu [1]
 • Regulamin Pracy w ENEA S.A.
 • Programy szkoleń BHP dla ENEA S.A.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA S.A.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA S.A. w oparciu o System Zarządzania przez Cele
 • Model Kompetencji ENEA S.A.
 • Procedura Rekrutacji w ENEA S.A.
ENEA Operator
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu [1]
 • Regulamin Pracy Pracowników ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji 
 • Regulamin funkcjonowania systemu Zarządzanie Przez Cele w ENEA Operator Sp. z o.o
 • Regulamin organizacji podróży służbowych w ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Procedura szkoleń okresowych BHP w ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Procedura szkoleń prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o.
Lubelski Węgiel „Bogdanka”
 • Regulamin Pracy
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji w systemach teleinformatycznych
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
ENEA Centrum
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu[1]
 • Regulamin Pracy w ENEA Centrum Sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Centrum Sp. z o.o.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA Centrum Sp. z o.o. w oparciu o System Zarządzania przez Cele
 • Zasady realizacji rozstań z Pracownikami w ENEA Centrum Sp. z o.o.
ENEA Elektrownia Połaniec
 • Regulamin Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Regulamin Wynagradzania Kadry Menedżerskiej
 • Program Ochrony Zdrowia oraz porozumienie w sprawie jego wykonywania
 • Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz innych ryzyk dla systemu zarządzania BHP
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Porozumienie ze Związkami Zawodowymi z dnia 30 grudnia 1999 r dotyczące zasad współpracy
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z działalnością związkową zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z prowadzeniem PKZP zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Umowa o wspólnej działalności socjalnej
 • Instrukcja w sprawie przeprowadzania oceny Pracowników
 • Instrukcja w zakresie administracji kadrowej
 • Instrukcja w sprawie badań lekarskich
 • Instrukcja przeprowadzania i dokumentowania szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
 • Umowa zakładowa dotycząca Pracowniczego Programu Emerytalnego
 • Regulamin przyznawania odznaczeń i wyróżnień w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 
ENEA Wytwarzanie
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Umowa Społeczna dla Pracowników ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Procedura zarządzania personelem ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Regulamin premiowania Pracowników ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Regulamin premii rocznej dla Pracowników ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji 

[1] Obowiązuje na podstawie porozumienia o stosowaniu ZUZP dla Pracowników ENEA S.A., co oznacza, że spółka może go samodzielnie zmieniać (jest jednak związana wykładnią jego interpretacji).

Informacje na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji znajdziesz w sekcji Przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.