07 Wpływ na środowisko

Emisje

Dwutlenek węgla (CO2)

Dążymy do minimalizacji emisji dwutlenku węgla, wpisując się w ten sposób w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej oraz oczekiwania społeczne.

Rozpoczynając proces raportowania niefinansowego za 2019 r., poszerzyliśmy listę raportowanych wskaźników, także dotyczących emisji CO2, aby ocenić, które spółki/jednostki organizacyjne będą w stanie przedstawić stosowne dane bez przeprowadzania zmian w systemie zarządzania oraz procedurach. W momencie publikacji niniejszego raportu zapadały decyzje zarządcze w odniesieniu do poszerzenia zakresu raportowania emisji CO2 w kolejnym okresie raportowania, w tym dotyczące harmonogramu wdrożenia pełnego raportowania emisji w Grupie ENEA oraz w jej łańcuchu dostaw (Zakres 1, Zakres 2, Zakres 3).

Poziomy emisji dwutlenku węgla w Grupie ENEA

Emisja CO2 [Mg] 20182019
Elektrownia Kozienice14 076 96914 883 265
Elektrownia Połaniec8 219 3296 751 791
Elektrociepłownia Białystok280 147253 522
Ciepłownia „Zachód” (Białystok)19 75312 254
MEC Piła84 10780 450
PEC14 57613 597

3% spadku emisji CO2 w porównaniu do 2018 r.

Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 przyznane Grupie ENEA

Kozienice – Elektrownia [t]Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
201814 076 9692 187 758324 672 994,2
201914 883 2641 719 943[1]834 265 665,03[1]
MEC PiłaPrzydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
201884 10718 1975 493 511,19
201980 45014 9546 276 583,02
Białystok – ElektrociepłowniaPrzydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
2018280 147104 834[2]23 930 174,8
2019253 52287 180[3]16 867 573,66
Białystok – Ciepłownia „Zachód”Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
201819 753696[2]410 396,8
201912 254682[3]1 480 174,14
Połaniec – ElektrowniaPrzydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
20188 219 329129 321211 724 216
20196 751 791126 099411 162 327
Razem 201822 680 3052 440 806566 231 293
Razem 201921 981 2811 948 8581 270 052 323

[1] Ujęcie księgowe.

[2] Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2018.

[3] Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2019.

Dodatkowe informacje o emisjach gazów cieplarnianych oraz ich zmianach w stosunku do 2018 r. można znaleźć na str. 98-99 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 r.

Nasze działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych opisaliśmy w sekcji Inwestycje proekologiczne.

Dwutlenek siarki, pył i tlenki azotu

Naszą ambicją jest maksymalne obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających podczas procesów produkcyjnych, czemu służą kolejne podejmowane inwestycje infrastrukturalne. Dzięki nim możliwe są stałe postępy w ograniczaniu emisji dwutlenku siarki, pyłu i tlenków azotu.

Poziom emisji dwutlenku siarki (SO2), pyłu i tlenków azotu (NOx) spółek z Segmentu Wytwarzanie w 2019 r.

Nazwa spółki Poziom emisji [Mg]
SO2PyłNOx
201820192018201920182019
Elektrownia Kozienice[1]8 781,49 035,8352,4369,69 650,210 670,8
Enea Elektrownia Połaniec8 876,95 895,8617,7484,27 759,56 452,8
Elektrociepłownia Białystok167,7206,334,343,8365,5402,1
Ciepłownia „Zachód”(Białystok)21,818,331,32111,7
MEC Piła150,25141,63730,6106,55112,5
PEC46,6454,916,4b.d.27,825,9

[1] Bloki 1-11 oraz kotłownia rozruchowa.

Zgodnie Dyrektywą IED od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń, do których muszą się dostosować m.in. producenci energii wykorzystujący technologie węglowe. Wychodząc naprzeciw problemom przedsiębiorców, przewidziano możliwość czasowego złagodzenia wymagań dyrektywy, co oznacza dodatkowy czas na dostosowanie naszych jednostek wytwórczych do nowych norm. Zakres wspomnianych złagodzeń zapisano w Przejściowym Planie Krajowym. Zgodnie z nim, dostosowujemy się do malejących z roku na rok pułapów emisyjnych dwutlenku siarki, pyłu i tlenków azotu, przy czym dopuszczono łączne rozliczanie limitów w ramach całej Grupy. Na całkowite spełnienie wymogów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. mamy czas do 30 czerwca 2020 r.

Emisje zanieczyszczeń w ramach PPK za 2019 r. oraz stopień wykorzystania rocznych pułapów emisyjnych

InstalacjaSO2PyłNOx
[Mg]% wykorzystania[Mg]% wykorzystania[Mg]% wykorzystania
Elektrownia Kozieniceemisja6150,0681,9156,720,9nd.nd.
roczny pułap7 513,5751,3
Elektrociepłownia Białystokemisja193,8627,333,4547,1384,7665,6
roczny pułap710,1371,04586,24
Razememisja6 343,9277,1190,1523,1384,7665,6
roczny pułap8 223,63822,34586,24

Dodatkowe informacje o emisjach zanieczyszczeń oraz ich zmianach w stosunku do 2018 r. można znaleźć str. 98-99 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 r.

Nasze działania na rzecz ograniczenia emisji opisaliśmy w sekcji Inwestycje proekologiczne.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.