02 Grupa Kapitałowa ENEA

Najważniejsze działania strategiczne w 2019 r.

Poniżej znajduje się lista działań realizowanych przez nas w 2019 r., które są szczególnie istotne z punktu widzenia celów zapisanych w naszej aktualnej strategii rozwoju.

Zawarcie przez ENEA S.A. porozumienia z Energa S.A. w sprawie finasowania budowy nowoczesnego, niskoemisyjnego bloku węglowego –Elektrowni Ostrołęka C.

Zainicjowanie przez ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa współpracy na rzecz budowy wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na terenach wiejskich.

Podpisanie przez Grupę ENEA, Pocztę Polską S.A. i Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. listu intencyjnego w sprawie wspólnej realizacji projektów z zakresu elektromobilności.

Zobowiązanie się przez ENEA Operator, PGE Dystrybucja S.A. i PGE Systemy S.A. do współpracy przy budowie ujednoliconego, szerokopasmowego systemu łączności dla sektora elektroenergetycznego.

Nawiązanie przez ENEA S.A. oraz Electric Power Research Institute współpracy przy projektach badawczych dotyczących magazynowania energii oraz generacji rozproszonej.

Przystąpienie przez ENEA Operator wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii (MoBiSys)”.

Sygnowanie przez ENEA S.A. oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” listu intencyjnego w sprawie budowy nowoczesnych farm fotowoltaicznych na terenach należących do kopalni.

Przyjęcie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ENEA Operator i TAURON Dystrybucja S.A. porozumienia o koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, w ramach którego m.in. zostanie znacznie rozbudowana sieć linii elektroenergetycznych w regionie lubuskim.

Sfinalizowanie przez ENEA Operator gruntownej przebudowy linii 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo energetyczne i możliwości przyłączeniowe w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

Uzyskanie przez MEC Piła dofinansowania z NFOŚiGW dla projektu budowy nowego kogeneracyjnego źródła ciepła – opartego o źródła gazowe i współpracującego z kolektorami słonecznymi.

Zlecenie przez Elektrownię Połaniec firmom GE Power i Stal-Systems S.A. modernizacji elektrofiltrów sześciu bloków energetycznych, w celu poprawy parametrów środowiskowych całej instalacji.

Sformalizowanie przez ENEA Wytwarzanie współpracy z gminą Jedlińsk w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.