07 Wpływ na środowisko

Ochrona przyrody i krajobrazu

Dbamy, aby prowadzona przez nas działalność nie zakłócała funkcjonowania ekosystemów, a także by nie zmniejszała bogactwa gatunków roślin i zwierząt ani walorów krajobrazu. W razie potrzeby przywracamy właściwy stan siedlisk przyrodniczych oraz pozostałych składników przyrody.

Ściśle przestrzegamy zapisów ustawy o ochronie przyrody oraz innych przepisów i decyzji administracyjnych nakładających na nas obowiązki w zakresie ochrony procesów ekologicznych i różnorodności biologicznej. Wynikające stąd działania to m.in.:

  • stały nadzór przyrodniczy na terenie Elektrowni Kozienice oraz w jej sąsiedztwie, umożliwiający m.in. zabezpieczanie stwierdzonych stanowisk roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową,
  • wieloletni monitoring wpływu elektrowni wiatrowych na populacje ptaków i nietoperzy,
  • tworzenie przepławek umożliwiających swobodną migrację ryb.

Część naszych zakładów jest zlokalizowana na terenach objętych obszarową ochroną przyrody. Elektrownia Kozienice przylega do dwóch obszarów Natura 2000, Dolina Środkowej Wisły i Ostoja Kozienicka, oraz do Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wiele z naszych 21 elektrowni wodnych jest zlokalizowanych na obszarach chronionych (np. Drawieński Park Narodowy, obszary chronionego krajobrazu w dolinach Gwdy, Wdy oraz Brdy). Ponadto, ok. 5% terenów górniczych należących do Lubelskiego Węgla „Bogdanka” jest objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 (specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie i obszar specjalnej ochrony ptaków Polesie). Dzięki odpowiednim sposobom gospodarowania nie wpływamy negatywnie na przyrodę żadnego z wspomnianych obszarów.

Wybrane działania i akcje Grupy ENEA na rzecz przyrody w 2019 r.

ENEA Operator kontynuowała różnorodne działania mające na celu ochronę bociana białego, m.in. odbudowywała gniazda uszkodzone po nawałnicach. Ponadto spółka współpracowała z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w ramach programu czynnej ochrony rybołowa, montując na słupach linii wysokiego napięcia platformy lęgowe dla tego zagrożonego gatunku ptaka.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” wspólnie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków realizował projekt ochrony ekosystemów torfowiskowych. Ponadto zakończył wymaganą przepisami rekultywację terenów objętych szkodami górniczymi w miejscowości Nadrybie Wieś, obejmującą m.in. ich zadrzewienie.

W ramach projektu „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice – II etap”, realizowanego wspólnie z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym, ENEA Wytwarzanie wywiesiła 100 budek lęgowych dla ptaków, stworzyła łąkę kwietną stanowiącą bazę pokarmową dla owadów zapylających oraz dokonała introdukcji różanki, ryby objętej ochroną gatunkową, do rzeki Zagożdżonki w Puszczy Kozienickiej.

ENEA Wytwarzanie – Segment OZE przebudowała przepławkę przy Elektrowni Wodnej „Kamienna” na rzece Drawie na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, w celu udrożnienia istniejącego korytarza ekologicznego. Ma to znaczenie dla zachowania populacji włosienicznika, rośliny objętej częściową ochroną gatunkową, oraz dla restytucji jesiotra.

Z kolei ENEA Serwis założyła budki lęgowe dla ptaków w lesie w okolicy Gronówka, a także kontynuowała akcję zimowego dokarmiania tych zwierząt.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.