04 Kultura organizacyjna

Wartości Grupy ENEA

Naszą kulturę organizacyjną budujemy w oparciu o wspólne wartości, uwzględniając oczekiwania interesariuszy. Jej filary stanowią przestrzeganie prawa i wewnętrznych regulacji, wzajemne zaufanie, szacunek dla poglądów i różnorodności naszych Pracowników, równe traktowanie oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom.

Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy

Uczciwość

  • postępowanie zgodne z zasadami etycznymi, przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • wzajemne poszanowanie i akceptacja otwartości w wyrażaniu opinii i poglądów,

Odpowiedzialność

  • dotrzymywanie deklaracji w zakresie jakości, terminowości i niezawodności usług,
  • realizacja obowiązków pracowniczych i dotrzymywanie zobowiązań wynikających z umów społecznych,

Bezpieczeństwo

  • dzielenie się wiedzą i ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
  • umożliwienie Pracownikom zdobywania nowych doświadczeń,

Kompetencja

  • podejmowanie działań profilaktycznych i naprawczych w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony danych wrażliwych, danych osobowych i informacji chronionych.

W Grupie ENEA funkcjonuje Kodeks Etyki, który wskazuje wzorce postępowania dla wszystkich Pracowników oraz określa standardy dla relacji z Klientami, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, społecznościami lokalnymi i współpracownikami. Nadzór nad realizacją jego postanowień sprawuje Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi ENEA S.A. Zidentyfikowane przypadki prawdopodobnego złamania zasad zapisanych w Kodeksie bezstronnie wyjaśnia Komisja Etyki, która zajmuje się także rozstrzyganiem wszelkich wątpliwości etycznych zgłaszanych przez Pracowników.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” obowiązuje Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A., spójny z zasadami przyjętymi dla całej Grupy. Jednostkami odpowiedzialnymi za monitoring przestrzegania przyjętych w nim regulacji jest Rzecznik ds. Etyki, zajmujący się ponadto edukacją etyczną Pracowników, oraz Inspektor ds. CSR.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.