02 Grupa Kapitałowa ENEA

Struktura Grupy

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej ENEA jest ENEA S.A. Jej większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 51,50% udziałów w kapitale zakładowym.

W ramach Grupy funkcjonuje 6 wiodących podmiotów:

  • ENEA S.A. (obrót energią elektryczną),
  • ENEA Operator Sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej),
  • ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej),
  • ENEA Trading Sp. z o.o. (handel hurtowy energią elektryczną),
  • Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (wydobycie węgla),

Pozostałe podmioty świadczą działalność pomocniczą w odniesieniu do wymienionych spółek.

[1] ENEA S.A. łącznie z ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. posiada 65,999% liczby głosów WZ.

[2] Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego / spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.

[3] 24 lutego 2020 r. z KRS została wykreślona spółka Annacond Enterprises Sp. z o. o. Wpis w KRS jest nieprawomocny.

[4] W dniu 13 września 2019 r. nastąpiło dostosowanie wartości udziałów w Spółce ZPBE „Energopomiar” sp. z o. o. do wysokości kapitału zakładowego w związku z umorzeniem udziału własnego o wartości nominalnej 269.245,00 zł. W wyniku powyższego udział ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. i ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w kapitale zakładowym Spółki ZPBE „Energopomiar” sp. z o. o. wzrósł z 7,38% do 7,77%.

W strukturze Grupy uwzględniono również udziały mniejszościowe posiadane przez ENEA S.A. oraz jej spółki zależne, w szczególności ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Zmiany w strukturze Grupy ENEA w 2019 r.

6marca

ENEA Elektrownia Połaniec S.A. zawiązała spółkę ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o.

11września

ENEA S.A. nabyła udziały ENEA Ciepło Sp. z o.o., zwiększając udział w kapitale zakładowym z 95,77% do 99,94%.

27września

ENEA S.A. i ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. zbyły na rzecz ENEA Innowacje Sp. z o.o. 100% udziałów ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o.

1października

Centralny System Wymiany Informacji Sp. z o.o. w likwidacji, w której 20% posiadała ENEA Operator Sp. z o.o., została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

7listopada

ENEA S.A. zawiązała spółkę ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.