08 Wkład w społeczeństwo

Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki

Jesteśmy jednym z filarów krajowego systemu produkcji i dystrybucji energii, bez którego nie mogłaby funkcjonować ani gospodarka, ani nowoczesne społeczeństwo. Nasz wkład w życie Polaków znacznie wykracza jednak poza świadczone usługi. Jesteśmy dużym pracodawcą, znaczącym płatnikiem podatków i opłat do budżetu państwa i budżetów lokalnych oraz twórcą innowacji technologicznych. Za pośrednictwem Fundacji ENEA oraz programów wolontariatu pracowniczego podejmujemy inicjatywy odpowiadające na ważne problemy społeczne. Wspieramy finansowo polski sport i kulturę narodową.

Nasz wkład w polską gospodarkę jest wielowymiarowy:

 • dostarczamy energię elektryczną i cieplną oraz innowacyjne usługi,
 • zatrudniamy Pracowników,
 • generujemy miejsca pracy w łańcuchu wartości,
 • odprowadzamy podatki i opłaty,
 • rozbudowujemy infrastrukturę regionalną i lokalną,
 • rozwijamy nowe technologie,
 • wspieramy kształcenie przyszłych kadr, zwłaszcza inżynierskich.

Kreowanie innowacji

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku przewiduje liczne inicjatywy nakierowane na rozwój nowych technologii. Budowa naszego ekosystemu innowacji odbywa się w oparciu o Politykę GK Enea w zakresie innowacji.

Ekosystem innowacji w Grupie ENEA

Przed uruchomieniem projektów

Przed uruchomieniem projektów inicjatywy są selekcjonowane i oceniane, m.in. pod kątem technicznym i ekonomicznym.

Proces Zarządzania

W proces zarządzania ekosystemem innowacji zaangażowani są pracownicy Departamentu Zarządzania Rozwojem ENEA S.A., pracownicy ENEA Innowacje, działy badawczo-rozwojowe i biura innowacji innych spółek, inżynierowie, konstruktorzy oraz technolodzy.

Rozwijając innowacje

Rozwijając innowacje, współpracujemym.in. z rządem RP (zwłaszcza Ministerstwem Aktywów Państwowych), jego agendami (np. Polskim Funduszem Rozwoju), stowarzyszeniami branżowymi, uczelniami wyższymi i szkołami średnimi o profilu technicznym, administracją samorządową, akceleratorami, startupami i wynalazcami.

W 2019 r. realizowaliśmy następujące programy badawczo-rozwojowe o potencjalnie istotnym znaczeniu dla gospodarki:

 • Program Rozwoju Elektromobilności,
 • E-Van – projekt realizowany wspólnie z Energa Operator, PGE Dystrybucja i TAURON, mający na celu opracowanie innowacyjnego, bezemisyjnego samochodu dostawczego,
 • Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej,
 • iDistributedPV – międzynarodowy projekt, którego celem było wypracowanie niedrogich rozwiązań umożliwiających efektywną integrację rozproszonych instalacji fotowoltaicznych,
 • Projekt pilotażowy ograniczenia strat mocy w użytkowanych i nowo instalowanych transformatorach SN/nn poprzez zastosowanie algorytmu optymalizacji doboru transformatora do warunków rzeczywistego obciążenia stacji poprzez relokację jednostek z uwzględnieniem efektów oddziaływania na środowisko – prowadzony wspólnie z Politechniką Poznańską,
 • Nowość 2019System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii (MoBiSys) – realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą,
 • Nowość 2019Elastyczny system zwiększania kompetencji Pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej – współrealizowany z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Ponadto w 2019 r. m.in.:

 • Grupa ENEA, Poczta Polska i Kolejowe Zakłady Łączności podpisały list intencyjny w sprawie wymiany doświadczeń i wspólnej realizacji projektów z zakresu elektromobilności,
 • ENEA S.A. oraz Electric Power Research Institute nawiązały współpracę przy projektach badawczych dotyczących magazynowania energii oraz generacji rozproszonej,
 • ENEA Operator kontynuowała rozwój narzędzi informatycznych, m.in. wspomagających zarządzanie siecią.

Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego

Zwiększanie przez nas mocy przyłączeniowej umożliwia rozwój regionów i społeczności lokalnych, m.in. ułatwiając samorządom pozyskiwanie inwestorów. Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzenne miast, gmin i powiatów, umożliwia przyłączanie instalacji OZE i rozwój klastrów energetycznych. Wpływ na życie lokalnych społeczności wywieramy także tworząc miejsca pracy (przykładowo, ENEA Elektrownia Połaniec jest kluczowym pracodawcą w powiecie staszowskim) oraz wnosząc do samorządowych budżetów podatki i opłaty.

W 2019 r. miało miejsce m.in.:

 • sfinalizowanie przez ENEA Operator gruntownej przebudowy linii 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo energetyczne i możliwości przyłączeniowe w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim
 • sformalizowanie przez ENEA Wytwarzanie współpracy z gminą Jedlińsk w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii,
 • uruchomienie przez ENEA S.A. stacji ładowania samochodów elektrycznych w Szczecinie i Poznaniu.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.