07 Wpływ na środowisko

Inwestycje proekologiczne

W 2019 r. prowadziliśmy liczne działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko. Miały one postać zarówno dużych inwestycji, jak i drobnych zmian w codziennym funkcjonowaniu poszczególnych spółek.

Inwestycje związane z ochroną środowiska

WyszczególnienieWykonanie 2019 [mln zł]
Dostosowanie do konkluzji BAT (Połaniec)115
Zabudowa SCR dla bloków 9 i 10 (Kozienice)60
Dostosowanie do konkluzji BAT (Kozienice)31
Modernizacja elektrofiltru K8 (Białystok)12
Przyłączenie farm wiatrowych (ENEA Operator)6
Pozostałe14
Łącznie238

238 mln zł nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w 2019 r.

ENEA Wytwarzanie przeprowadziła szereg inwestycji pozwalających ograniczyć wpływ Elektrowni Kozienice na środowisko. Najważniejsze z nich to modernizacja elektrofiltrów bloków 200 MW nr 2 i 7, dzięki której obniżono emisję pyłu do powietrza.

ENEA Ciepło dokonała konwersji kotła węglowego w Ciepłowni „Zachód”, umożliwiającej opalanie go gazem ziemnym. W efekcie emisja SO2 zmniejszyła się o ok. 97%, emisja CO o ok. 99%, emisja CO2 o ok. 39%, a emisja pyłu o ok. 96% względem dotychczasowej produkcji opartej o paliwo węglowe.

PEC połączyło sieć ciepłowniczą kotłowni K-1 z siecią ciepłowniczą kotłowni K-4. Skutkiem tej inwestycji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, którego skala będzie znana po pełnym sezonie grzewczym, czyli około maja 2020 r.

ENEA Oświetlenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zmodernizowała infrastrukturę oświetleniową w wybranych miastach i gminach. Działania obejmowały wymianę starych, wyeksploatowanych opraw na nowe, energooszczędne i o lepszych parametrach oświetleniowych. Pozwoliły one na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w Rawiczu o 62,59%, w Kęsowie o 54,75%, zaś w Siedlisku o 52%.

ENEA Pomiary zmodernizowała Rozdzielnię Główną w swojej siedzibie, co umożliwiło zmniejszenie strat energii elektrycznej podczas pracy na biegu jałowym, a dodatkowo wymieniła transformator olejowy na bezobsługowy suchy żywiczny, dzięki czemu wyeliminowała ryzyko zanieczyszczenia środowiska olejem.

ENEA Serwis wymieniła oświetlenie w swojej siedzibie na oparte na diodach elektroluminescencyjnych. Oświetlenie LED jest energooszczędne, a czas eksploatacji lamp jest dłuższy niż w przypadku tradycyjnych świetlówek. Co więcej, świetlówki LED nie zawierają rtęci i mogą być umieszczane w obudowach ułatwiających demontaż i recykling. W 2019 r. spółka pokryła 10% zapotrzebowania swojej siedziby na energię elektryczną z własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej o całkowitej mocy 35,840 kW, oddanej do użytku w październiku 2018 r.

ENEA Elektrownia Połaniec zwiększyła efektywność energetyczną dzięki sfinalizowaniu termomodernizacji budynku biurowego F-12 oraz wymianie transformatorów.

ENEA Centrum zakończyła proces modernizacji wszystkich Biur Obsługi Klienta, które obecnie są wyposażone wyłącznie w energooszczędne oświetlenie, a także w kosze do selektywnej zbiórki odpadów.

ENEA Operator dokonała zakupu 36 samochodów elektrycznych.

Rozwój produkcji energii pochodzącej z OZE

Jednym ze strategicznych kierunków zmian w funkcjonowaniu Grupy ENEA jest stały wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj. w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowniach, a także poprzez spalanie i współspalanie biomasy. W 2019 r. wyprodukowaliśmy takiej energii o 253 GWh więcej niż rok wcześniej.

Produkcja energii z OZE w Grupie ENEA w 2019 r. [GWh] 20182019Zmiana
Łączna produkcja z odnawialnych źródeł energii, w tym: 2 0252 27912,5%
ENEA Wytwarzanie – Segment OZE: elektrownie wodne 159130-18,2%
ENEA Wytwarzanie – Segment OZE: farmy wiatrowe 13018542,3%
ENEA Wytwarzanie – Segment OZE: biogazownie 65-16,7%
ENEA Ciepło: spalanie biomasy17220418,6%
ENEA Elektrownia Połaniec: współspalanie biomasy 18031474,4%
ENEA Elektrownia Połaniec: spalanie biomasy 1 3781 4414,6%

12,5% wzrostu produkcji energii z OZE w porównaniu do 2018 r.

Planowany wzrost udziału OZE w zainstalowanej mocy elektrycznej Grupy ENEA

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.