02 Grupa Kapitałowa ENEA

Kierunki rozwoju

Jako odpowiedzialny koncern energetyczny prowadzimy i rozwijamy działalność w taki sposób, by nie tylko osiągać założone cele ekonomiczne, ale również zaspokajać potrzeby społeczne i minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Stawiamy na zrównoważoną transformację, zakładającą rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych i dalszą dywersyfikację łańcucha wartości. Stale dostosowujemy się do otoczenia rynkowego, m.in. rozwijając innowacyjne technologie i nowe linie biznesowe.

MISJA

ENEA dostarcza niezawodne produkty i usługi dla Klientów budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnych wartości.

WIZJA

ENEA jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność.

Otoczenie i kluczowe oczekiwania akcjonariuszy

Wzrost wartości

Przewaga konkurencyjna

Ochrona klimatu

Zielona energia

Stabilność finansowa

Bezpieczeństwo energetyczne

W związku ze zmianami w bliższym i dalszym otoczeniu firmy oraz sektora paliwowo-energetycznego (zarówno w zakresie regulacyjnym, jak i rynkowym), szybki postęp technologiczny we wszystkich obszarach łańcucha wartości, konieczność poszanowania środowiska naturalnego i wsparcia realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej, a także w reakcji na oczekiwania interesariuszy, 16 grudnia 2019 r. zaktualizowaliśmy naszą wieloletnią strategię rozwoju. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku, Grupa koncentruje się na transformacji w kierunku koncernu niskoemisyjnego oraz na inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania informatyczne i cyfrowe. W dokumencie zapisano cele do osiągnięcia przez Grupę w krótkiej, średniej i długiej perspektywie (odpowiednio do 2025 r., 2030 r. i 2035 r.).

Kluczowe kierunki rozwoju Grupy

Transformacja aktywów wytwórczych w oparciu o źródła zero- i niskoemisyjne,

Innowacyjne usługi dla Klientów,

Nowoczesna komunikacja i modele współpracy z Klientem,

Elektromobilność, technologie wodorowe,

Smart Grid – inteligentne rozwiązania dla Klientów,

Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów,

Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain,

Magazynowanie energii,

Pozyskanie paliw zgodnie z najlepszymi praktykami i poszanowaniem środowiska.

Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych Grupy.

CEL NADRZĘDNY REALIZACJI STRATEGII

Systematycznie rosnąca wartość Grupy Kapitałowej ENEA przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.

Nasze cele strategiczne:

Dywersyfikacja portfela wytwórczego Grupy

Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej

Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami

Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Grupy

Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności Grupy

Realizacja Strategii będzie miała istotny pozytywny wpływ na polską gospodarkę, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Zakładane efekty realizacji Strategii

Cel do osiągnięcia 2025 2030 2035
Wskaźnik emisji CO2 550 kg CO2/MWh 434 kg CO2/MWh
Udział OZE w produkcji energii elektrycznej 22% 33%
Udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w produkcji energii elektrycznej 22% 41% 60%
Sprzedaż energii elektrycznej 24,8 TWh
Udział w polskim rynku sprzedaży energii elektrycznej 14% 15%
Moc zainstalowana 7 447 MW 8 287 MW 9 672 MW
Udział w rynku sprzedaży węgla do energetyki zawodowej 25% 30%
Wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 r. 35% 39%
Udział wydatków na prace badawczo-rozwojowe (B+R+I) w łącznych nakładach inwestycyjnych 2%

Nakłady inwestycyjne

64mld zł

do 2035 r., w tym 22 mld zł na nowe moce wytwórcze, wspierające naszą transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego

Strategia Grupy ENEA a klimat

Na początku 2020 r. jednostki odpowiadające w ENEA S.A. za zarządzanie strategiczne, zarządzanie rozwojem, zarządzanie ryzykiem oraz odpowiedzialność społeczną rozpoczęły wewnętrzne konsultacje dotyczące możliwości przeprowadzenia analizy wpływu modelu biznesowego firmy na klimat oraz wpływu klimatu na model biznesowy, a także analizy odporności modelu biznesowego i Strategii z uwzględnieniem różnych scenariuszy związanych z klimatem. W momencie publikacji niniejszego raportu nie zostały podjęte wiążące decyzje zarządcze w tej sprawie.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.